MENÜ

A tiszaeszlári per : bibliográfia

...
 
 

2011.

 

Csaplár Vilmos: A magyarok : Az államalapítástól a 2010-es választásokig. – Pozsony : Kalligram, 2011. – 229 p. [195]

 

Erős Zoltán: Magyar történelmi helynevek A-tól Z-ig. – Budapest : Sanoma Media, 2011. – 448 p. [230; 268; 382]

 

Feldmájer Péter: Tiszaeszlár: vérvád és emlékezés : Gondolatok egy emléktábla-avatás kapcsán == uő.: Átvezetés. – Budapest : Ulpius-ház, 2011. – p. 13–15.

 

Kengyel Miklós: Perkultúra : A bíróságok világa – a világ bíróságai. – Budapest, Pécs : Dialóg Campus, 2011. – 318 p. [61]

 

Kovács Géza: Zsidóság és keresztyénség a Bibliában, a történelemben, a jelenben és a jövőben. – Budapest : Evangéliumi Kiadó : Menedék Alapítvány, 2011. – 406 p. [299–300]

 

Garami Erika: A dualizmus kori Magyarország pénzügyei Mikszáth Kálmán szemével == Nagy Ádám, Ujszászi Róbert (szerk.): A VIII. Numizmatika és a Társtudományok Konferencia. Szeged, 2009. október 7–9. – Szeged : Móra Ferenc Múzeum : Magyar Numizmatikai Társulat : Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, 2011. – p. 197–209. [197]

http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_CSON_Sk_0000_8_2011_A_numizmatika_es_a_tarstudomanyok/?pg=198&layout=s

                „Ő a tiszaeszlári per nyíregyházi tárgyalásának tudósítója is.”

 

Margócsy István: A tiszaeszlári per a magyar irodalomban == Újrateremtett világok : írások Cs. Gyimesi Éva emlékére. – Budapest : Argumentum, 2011. – p. 254–260.

http://www.ekmizbak.hu/magyar/konf2003-1.htm

 

Rakovszky Zsuzsa: VS [Regény]. – Budapest : Magvető, 2011. – 394 p. [215–216; 220–222; 225–228]

                Zarándy Gáspár és VS. „Dani papát [Kászonyi Dániel] hallottam beszélni róla, lázban égő szemmel, s jelentősen hunyorogva, mint mindig, valahányszor sötét összeesküvést vélt fölfedezni a látszólag összefüggéstelen tények mögött, de ezt már annyira megszoktam tőle, hogy java részét annak, amit mondott, elengedtem a fülem mellett.” VS és Emma. VS és Zarándy egy kocsmában a dadai hulláról beszélgetnek. VS álmában azonosul Solymosi Eszterrel mint a dadai hullával.

 

Mélymagyar == Echo TV, 2011. 01. 30.

 

Galgóczi István: Vérvád Tiszaeszláron == Interpress Magazin.  31:6 (2011. június). – p. 82–85.

 

Barotányi Zoltán: A fehér kalapos rém akarata. Kövér György társadalomtörténész [Interjú] == Magyar Narancs.  (2011. június 2.). – p. 8–10.

 

Murányi Gábor: „A Tiszaeszlár-ügy eddig az összeesküvéselméletekre volt fölfűzve” [Beszélgetés Kövér Györggyel] == Heti Világgazdaság.  ??:?? (2011. június 25.). – p. 28–29.

 

Kőbányai János: A tiszaeszlári regény == Népszabadság.  ??:?? (2011. július 23.). – p. 14.

 

Kőbányai János: A tiszaeszlári regény == Múlt és Jövő.  22:4 (2011.). – p. 90–91.

http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/1455/

 

Révész Sándor: „Eszláron bármi megtörténhetett” == Mozgó Világ  37:10 (2011. október). – p. 74–80.

http://epa.oszk.hu/01300/01326/00132/MV_EPA01326_2011_10_06.htm

 

Dupcsik Csaba: Helyből és nekifutásból. Kövér György: Tiszaeszlári dráma [Recenzió] == Holmi.  23:11 (2011. november). – p. 1432–1441.

http://apps.arcanum.hu/holmi/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=HolMi_2011&pg=0&lang=hun#pg=1489&zoom=f&l=s

 

2012.

 

Eötvös Károly: Mit nem tudunk a Dreyfusz-ügyben? In uő: Nagyokról és kicsinyekről. – Budapest : Révai. – p. 176–182. [178] Uez.: Budapest : Fapadoskonyv.hu, 2012. – p. 155–160. [156]

 

Eötvös Károly: Jókai utolsó betegsége == uő: Nagyokról és kicsinyekről. Budapest : Révai. – p. 225–251. [238] Uez: Budapest : Fapadoskonyv.hu, 2012. p. 199–222. [211]

 

285. Eötvös Károly: A Móricz kölyök == uő: Nagyokról és kicsinyekről. – Budapest, Révai. – p. 260–265. Uez: Budapest : Fapadoskonyv.hu, 2012. – p. 230–234.

 

Komoróczy Géza: Egy „világraszóló cause célèbre” : Tiszaeszlár == Uő.: A zsidók története Magyarországon, 2. kötet : 1849-től a jelenkorig. – Pozsony : Kalligram, 2012. – p. 235–250.

 

Komoróczy Géza: Kossuth Tiszaeszlár után a „zsidó-kérdés”-ről == Uő.: A zsidók története Magyarországon, 2. kötet : 1849-től a jelenkorig. – Pozsony : Kalligram, 2012. – p. 250–252. [Az egészet átnézni!!!!]

 

Nyáry Krisztián: Minden léptemet a szerelem vezette : Vay Sándor és Eszéki Emma == Uő.: Így szerettek ők : magyar irodalmi szerelmes-könyv. – Budapest : Corvina, 2012. – p. 19–20. [19]

 

Parti Nagy Lajos: (A mérleg ordas nyelve) == Élet és Irodalom, 2012. április 11. – p. ?? == Uő.: Fülkefor és vidéke (magyar mesék). – Budapest : Magvető, 2012. – p. 111–113.

 

Szőnyei Tamás: Titkos írás, 1. köt. – Budapest : Noran, 2012. – 1109 p. [446; 513]

 

Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege : diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944. – Pécs, Budapest : Jelenkor : OSZK, 2012. – 649 p. [16; 251]

 

Bárd Károly: Történelmi igazságtétel – Ötven évvel az Eichmann per után == Homoki-Nagy Mária (főszerk.): Ünnepi kötet dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. – Szeged : Szegedi Tudományegyetem, 2012. – p. 35–49. [35] (Acta Universitatis Szegediensis ; Acta juridica et politica, 74.)

http://digit.bibl.u-szeged.hu/00000/00051/00439/juridpol_074.pdf

 

Virágvölgyi András: Magyar történelem : sequens. – Budapest : Scolar, 2012. – 158 p. [65]

                "a tiszaeszlári per antiszemita vádjait Eötvös Károly cáfolja"

 

Csik Tamás: Vallási-társadalmi konfliktusok és a győri vásári nap a 19. század második felében == Levéltári Szemle. – 62:1 (2012. [jan.]). – p. 49–55. [53; 54]

http://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_62_2012/?pg=54&layout=s

 

Tevely Arató György: Beszámoló a XIV. győri levéltári napról : 2011. október 25. == Levéltári Szemle. – 62:1 (2012. [jan.]). – p. 82–86. [84]

http://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_62_2012/?pg=85&layout=s

 

Kecskeméti Károly: Hogy vége legyen a nagy pernek, mely ezer(száz) éve folyik [Recenzió] == Aetas. 27:2 (2012). p. 181189.

http://acta.bibl.u-szeged.hu/30984/1/aetas_2012_002_181-189.pdf

 

Paksa Rudolf: A tiszaeszlári bűnper – Bary József vizsgálóbíró emlékiratai == Kommentár.  2012. 4. sz. – p. 7–9.

http://www.kommentar.info.hu/iras/2012_4/tizenket_teves_mitosz

 

Barotányi Zoltán: A Solymosi-ügy akkor és most == Magyar Narancs.  ??:?? (2012. ápr.). p.

 

Balczó Mátyás: Rejtélyes gyilkosságok, politikai merényletek és vérvádak : Tabuk, amelyekről tudni sem akar a közélet == Barikád.  ??:?? (2012. ápr. 19.). – p. 7.

 

Sándor Csilla: Rejtélyes gyilkosságok, politikai merényletek és vérvádak : Solymosi Eszter, a nyughatatlan == Barikád.  ??:?? (2012. ápr. 19.). – p. 7.

 

Borbás Barnabás: Heccmesterek Tiszaeszláron : Kövér György történész a felmelegített vérvádról == Heti Válasz.  ??:?? (2012. ápr. 26.). – p. 15–17.

 

Krug Emília: Ordas szövegek a T. Házban : Scheiring képviselő padszomszédai == 168 óra.  ??:?? (2012. ápr. 26.). – p. 11–13. [12]

 

Karsai László: Tiszaeszlártól a holokausztig == Népszabadság.  ??:?? (2012. ápr.). p.

 

[Itt sűrűsödni fog: Barát képviselő szövege]

 

[A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesítette Kövér Györgyöt...] == Akadémiai Értesítő. 61:6 (2012. jún. 22.). p. 124.

                ... az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéke egyetemi tanárát, a 19. és a 20. század, azon belül a gazdaságtörténet és az egyéni életutak feltárásában végzett jelentős kutatásaiért, az antropológiai és mikrotörténeti monográfiák sorában az új történetírás mintadarabjaként számon tartott, új módszertannal készített "A tiszaeszlári dráma" című elemzéséért.

 

Kövér György: Tiszaeszlár, 1882–1883 : Helyszíni szemle rekonstrukciós kísérlete == História.  ??:8 (2012). – p. 13–16.

 

Ballai László: A tiszaeszlárizmus == Ezredvég.  ??:5 (2012. szept.–okt.). – p. 79–84.

 

Gábor György: Az igazi örökös (Tiszaeszlár kapcsán) == Múlt és Jövő. – 23:3 (2012.). – Címlap, tartalomjegyzék.

 

Konrád Miklós: Wahrmann Mór és gyermekei == Történelmi Szemle. – ??:3 (2012.). – p. 441–468. [455; 456; 457; 461]

 

Rubicon.  ??:9–10 (2012.). – p. 43.

 

Stipta István: A nagy perről írt monográfia jogtörténeti nézőpontból == BUKSZ. – 24:3–4 (2012. ősz–tél). – p. 269–273.

http://epa.oszk.hu/00000/00015/00067/pdf/Buksz_2012_03-04_04tiszteletkor.pdf

 

Orosz István: Falusi mindennapok egy dráma árnyékában == BUKSZ. – 24:3–4 (2012. ősz–tél). – p. 273–276.

 

Szabó Dániel: Magyarország társadalma egy ügy látószögében == BUKSZ. – 24:3–4 (2012. ősz–tél). – p. 276–278.

 

Gyáni Gábor: A tiszaeszlári dráma == BUKSZ. – 24:3–4 (2012. ősz–tél). – p. 278–281.

 

Erős Ferenc: Történész a történésben == BUKSZ. – 24:3–4 (2012. ősz–tél). – p. 281–284.

http://epa.oszk.hu/00000/00015/00067/pdf/Buksz_2012_03-04_04tiszteletkor.pdf

 

Prepuk Anikó: Mikrotörténet mint mítoszrombolás == Korall. – 13:50 (2012). – p. 217–224.

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00041/pdf/EPA00414_korall_2012_50_217-224.pdf

 

2013.

 

Andok Mónika: A hírek története. – Budapest : L’ Harmattan, 2013. – 261 p. [100–101]

 

Csáth Géza: „Méla akkord: hínak lábat mosni : Naplófeljegyzések 1897–1904. – Budapest : Magvető : Petőfi Irodalmi Múzeum, 2013. – 562 p. [203–204]

 

Antalóczy Péter–Bánáti János: Előszó == Antalóczy Péter (szerk.): Eötvös Károly a védőügyvéd (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, IV.). – Budapest : Károly Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. – p. 9–10. [9]

 

Antalóczy Péter: Eötvös Károly a szintetizáló elme == Antalóczy Péter (szerk.): Eötvös Károly a védőügyvéd (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, IV.). – Budapest : Károly Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. – p. 11–14. [12; 13]

 

Gergely András: Eötvös Károly életműve == Antalóczy Péter (szerk.): Eötvös Károly a védőügyvéd (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, IV.). – Budapest : Károly Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. – p. 15–20. [15; 18; 20]

 

Kovács Lajos: A tiszaeszlári per egy nyomozó szemével == Antalóczy Péter (szerk.): Eötvös Károly a védőügyvéd (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, IV.). – Budapest : Károly Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. – p. 21–33.

 

Bánáti János: Az ügyvédi etika Eötvös korában és ma == Antalóczy Péter (szerk.): Eötvös Károly a védőügyvéd (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, IV.). – Budapest : Károly Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. – p. 114–118. [114; 115; 116]

 

Margócsy István: A tiszaeszlári per a magyar irodalomban == Uő.: "... a férfikor nyarában..." Tanulmányok a XIX. és XX. századi magyar irodalomról. – Budapest : Kalligram, 2013. – p. 331–342.

 

Marton Éva: 1100 év : képes magyar történelem. – Budapest : Kossuth, 2013. – 199 p. [112]

 

Medvigy Endre: Lázadó vers a vérmezőn : Erdélyi József: Lovaspóló a Vérmezőn == Hitel. – 8:6 (1995. jún.). – p. 90–95. [92] == Uő.: Adósságtörlesztés. – Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, 2013. – p. 206–213. [209]

 

Medvigy Endre: Síron túl halhatatlan : A húsz éve elhunyt Erdélyi József elfelejtett versei elé == Havi Magyar Fórum. – 6:8 (1998. aug.). – p. 36–39. [37] == Uő.: Adósságtörlesztés. – Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, 2013. – p. 214–221. [216]

 

Medvigy Endre: Sértő Kálmán és a magyar igazság védelmében, a nyilas áfium ellen : Válasz Dobszay Károly rágalmaira == Havi Magyar Fórum. – 5:8 (1997. aug.). – p. 80–84. [83] == Uő.: Adósságtörlesztés. – Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, 2013. – p. 242–253. [250–251]

 

Fábri Anna: „De mi ez a valósághoz képest…” : Mikszáth a fotográfiáról, a fotográfia Mikszáthról == Uő.: Mi ez a valósághoz képest? Kérdések és válaszok Jókai, Mikszáth és Krúdy olvasása közben. – Budapest : Kortárs, 2013. – p. 109–121. [112]

 

Raffay Ernő: Szabadkőműves béklyóban : Ady Endre és a szabadkőművesség, 1. (1899–1905). – Budapest : Kárpátia Stúdió, 2013. – 283 p. [37]

 

Kovács Lajos: Gondolatok Eötvös Károly „nagy peréhez” == Deres Petronella, Domokos Andrea (szerk.): Studia in honorem Tamás Jakucs : 80. – Budapest : Károly Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. – p. 114–122.

 

Veres Miklós: A képzelet derült játékai : A dualizmus válságjelenségei az utópisztikus és tudományos-fantasztikus irodalomban == Holmi. – 25:1 (2013. jan.). – p. 67–82. [80]

http://apps.arcanum.hu/holmi/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=HolMi_2013&pg=0&lang=hun#pg=97&zoom=f&l=s

                Privigyei Pál: Magyarország nem volt, hanem lesz [1887] című regényéről.

 

Konrád Miklós: Kövér György: A tiszaeszlári dráma [Recenzió] == Történelmi Szemle. – 55:1 (2013. jan.). – p. 150–153.

 

Balázs Kata: A halottak élén : Major János világa == Műértő.  ??:?? (2013. márc.). – p. 6.

 

Huhák Heléna: „Egy sötét lelkű sajtóbriganti” : Dövényi Nagy Lajos portréja == Első Század.  12:2 (2013. nyár). p. 1131. [25] == Kommentár. – ?:6 (2013). – p. 61–75. []

 

Kárpáti [??]: Jubileumi Tutajosok == Magyar Nemzet.  ??:?? (2013. jún. 18.). – p. 14.

 

Tutajosok : 25. évforduló == Népszava.  ??:?? (2013. jún. 19.). p.

 

Katona Csaba: Montaillou és Santena: Néhány gondolat a mikrotörténelem két klasszikusáról és (főleg) egyebekről == Levéltári Szemle. – 63:3 (2013. [júl.]). – p. 33–45. [37]

http://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_63_2013/?pg=234&layout=s

                Kövér György munkájára utalás: a tiszaeszlári per iratanyaga számos apró, máshol le nem jegyzett adatot őrzött meg.

 

Turai Hedvig: A tabudöntés elmarad : Holokauszt-emlékezet és művészet (Major János: Scharf Móric emlékezete) == Ars Hungarica.  ??:3 (2013.). – p. 334–347.

 

Gyüszi László: Jókai a zsidókérdésről : „A nagy per…” == Hitel.  ??:9 (2013. szept.). – p. 95–108. [96; 97; 98; 101; 102; 106; 107]

 

Poszler György: Múltban rögződött történelem? : Tiszaeszlár példázata == Kritika. – (2013. szept.–okt.). – p. 2–5.

 

Szemere Katalin: Október közepén mutatják be a tiszaeszlári vérvádperről írt operát == Népszabadság. – (2013. szept. 25.). – p. 1, 14.

 

Kürti Emese: Tiszaeszlár, tiszta dráma : Németh Hajnal–Kékesi Zoltán: Hamis vallomás == Magyar Narancs. – (2013. nov. 21.). – p. 38.

                   Centrális GalériaOSA Archívum (Arany Jnos utca 32., nyitva december 15-ig.)

 

2014.

 

Barna Ildikó: Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek Magyarországon : 2013. május–2014. április időszakban. – Budapest : Brüsszel Intézet, 2014. – p. 24–25.

http://tev.hu/wp-content/uploads/2015/02/%C3%89ves-jelent%C3%A9s-2013.-m%C3%A1jus-2014.-%C3%A1prilis.pdf

 

Komoróczy Géza: Méreg a közgondolkodásban == Orbán Katalin, Gács Anna (szerk.): Emlékkerti kőoroszlán : Írások György Péter 60. születésnapjára. – Budapest : ELTE BTK, 2014. – p. 19–32. [25–28]

 

Vajda Éva: Nőírók és írónők == Orbán Katalin, Gács Anna (szerk.): Emlékkerti kőoroszlán : Írások György Péter 60. születésnapjára. – Budapest : ELTE BTK, 2014. – p. 129–138. [134]

                Kisfaludy Atala férje: Szalay Károly.

 

Gelencsér Gábor: Rendhagyó esetek : Neoavantgárd adaptációk == Orbán Katalin, Gács Anna (szerk.): Emlékkerti kőoroszlán : Írások György Péter 60. születésnapjára. – Budapest : ELTE BTK, 2014. – p. 251–260. [251; 252; 257–260]

                Erdély Miklós: Verzió.

 

Horváth Zsolt, K.: A Nap az apa == Orbán Katalin, Gács Anna (szerk.): Emlékkerti kőoroszlán : Írások György Péter 60. születésnapjára. – Budapest : ELTE BTK, 2014. – p. 479–492. [488–490

                Major János.

 

Fenyő Miksa: Az elsodort ország : Naplójegyzetek 1944–1945-ből. – Budapest : Park, 2014. – 541 p. [193–194.]

                Első kiadása: 1946.

 

Hamvas Béla: Három kép a magyar írás galériájából, 3. : Miklós Andor == Független Szemle. – 1:6 (1933. szept. 5.). – p. ??. == Uő.: A halhatatlanság híradása : Művészeti írások, 2. (Hamvas Béla művei, 27.). – Budapest : Medio Kiadói Kft., 2014. – p. 138–142. [138]

                A magyar riport a tiszaeszlári perből született, de provinciális maradt, amíg Miklós Andor meg nem tudta adni nagyvárosi jellegét.

 

Jalsovszky Katalin–Tomsics Emőke–Toronyi Zsuzsanna: A tiszaeszlári vérvád == uők.: A magyarországi zsidóság képes története. – Budapest : Vince, 2014. – p. 76–77. : ill. [4 kép]

                Fénykép Scharf Móricról 1883-ból.

 

Jalsovszky Katalin–Tomsics Emőke–Toronyi Zsuzsanna: A magyarországi zsidóság képes története. – Budapest : Vince, 2014. – 376 p. [104; 156; 159]

 

Kovács Emőke: A magyar parlament Catoja, Irányi Dániel politikai pályája 1868 és 1892 között. – Budapest : Széphalom, 2014. – 199 p. [135; 136]

 

Kőbányai János: Szétszálazás és újraszövés : a Múlt és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése. Budapest : Osiris, 2014. 430 p. [41; 45; 46; 4851; 55; 72; 73; 133; 291; 362; 364; 403]

 

Lipp Tamás: Krisztus Pilátus előtt == Uő.: Turulmadár fenn az égen : Nemzeti legendárium 1849–1914. – Budapest : Noran Libro, 2014. – p. 71–83. [72]

 

Lipp Tamás: Megint zsidókérdés == Uő.: Turulmadár fenn az égen : Nemzeti legendárium 1849–1914. – Budapest : Noran Libro, 2014. – p. 99–124. [102; 106; 114; 117–124]

 

Lipp Tamás: Az eszlári passió == Uő.: Turulmadár fenn az égen : Nemzeti legendárium 1849–1914. – Budapest : Noran Libro, 2014. – p. 125–147.

 

Lipp Tamás: A vajda == Uő.: Turulmadár fenn az égen : Nemzeti legendárium 1849–1914. – Budapest : Noran Libro, 2014. – p. 148–168. [148; 149; 151; 152–162; 168]

 

Lipp Tamás: Párbaj == Uő.: Turulmadár fenn az égen : Nemzeti legendárium 1849–1914. – Budapest : Noran Libro, 2014. – p. 176–181.

 

Lipp Tamás: Vay Sarolta-Sándor == Uő.: Turulmadár fenn az égen : Nemzeti legendárium 1849–1914. – Budapest : Noran Libro, 2014. – p. 275–281. [279]

 

Lipp Tamás: Irodalmi tájékoztató == Uő.: Turulmadár fenn az égen : Nemzeti legendárium 1849–1914. – Budapest : Noran Libro, 2014. – p. 343–349. [346–347]

 

Mózes Endre [összeáll.:]: Ki szereti a zsidókat? : A magyar filoszemitizmus. – Budapest : Noran Libro, 2014. – 367 p. [20; 65; 82; 105–110; 115; 311]

 

Sándor Iván: A kő visszahull : Napló 1989/2014. Budapest : L Harmattan, 2014. 287 p. [36; 118; 121122; 269]

 

Szilasi László: A harmadik híd : Magánérdekű feljegyzések Foghorn Péter halálának ügyében [Regény]. – Budapest : Magvető, 2014. – 349 p. [178; 248]

 

Tóth Gy. László: Háború a jobboldal ellen : idézetgyűjtemény. – Budapest : Kiskapu Kft., 2014. – 234 p. [188]

 

Standeisky Éva: Egy literátus ügynökről == Horváth Sándor (szerk.): Az ügynök arcai : mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés. Budapest : Libri, 2014. p. 319353. [335]

 

Vécsey Aurél [Horváth Zsolt]: Antiszemitizmus és a tiszaeszlári vérvád == Uő.: A radikális jobboldal és a szélsőjobb története Magyarországon. – Budapest : Vagabund, 2014. – p. 16–22.

 

Vécsey Aurél [Horváth Zsolt]: A radikális jobboldal és a szélsőjobb története Magyarországon. – Budapest : Vagabund, 2014. – 204 p. [23]

 

Kékesi Zoltán: Totem és fétis: esszé egy kultuszról == Múlt és Jövő. – 25:1 (2014.). – p. 40–52.

http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/2591/

 

Sándor Iván: Tiszaeszlár a Szajna-parton == Heti Világgazdaság. – ??:?? (2014. febr. 1.). – p. 20–22.

 

Lázár János és a zsidómagyar sikertörténet == Magyar Narancs. – ??:?? (2014. febr. 25.). p. ??

http://magyarnarancs.hu/villamnarancs/lazar-janos-es-a-zsido-magyar-egyutteles-sikerei-88914

 

Lenthár Balázs: A rab királyfi, az ismeretlen fiú és a világösszeesküvés : vélt vagy valós konspirációk a múltból == Pécsi Bölcsész, 2014. 3. sz. – p. 40–41. [41]

 

A Magyar Élet Könyvkiadó kálváriája == Havi Magyar Fórum. – (2014. ápr.). – p. 6–17. [9; 15!]

                Beszélgetés 90. születésnapján. [Vö.: Dr. Kovács Zoltán: Püski Sándor: Könyves sors – magyar sors] == Havi Magyar Fórum, 2002. március. – p. 82–84. p. [82]

 

Véri Dániel: A tiszaeszlári vérvád zenei feldolgozásai: hagyományok, interpretációk, narratívák : Németh Hajnal: Hamis vallomás; Fischer Iván: A Vörös Tehén == Múlt és Jövő. – 25:2 (2014.). – p. 23–36.

http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/2607/

                Engel Tevan István illusztrációi Krúdy regényéhez. Lóránt Zsuzsa: Scharf Móric a Panaszfalnál (1984) festett diófa, Pécs, Janus Pannonius Múzeum.

 

Farkasházy Tivadar: Nem értem == Hócipő. – ??:?? (2014. jún. 11.). – p. 4–5. [4]

 

Csik Tamás: Cenzusok a századelő választójogában és képviseleti reformterveiben == Levéltári Szemle. – 64:3 (2014. [júl.]). – p. 19–60. [59]

                KÖVÉR 2011.

 

Ormos Mária: A történész dolga == Századok. – ??:4 (2014. [júl.]). – p. 835–843. [837]

 

2015.

 

Csehy Zoltán: Fischer Iván == Uő.: Experimentum mundi : (Poszt)modern operakalauz, 1945–2014. – Dunaszerdahely : Kalligram, 2015. – p. 482–483.

                Vörös tehén.

 

Pozsgai Zsolt: Ügyvéd-író, író-ügyvéd – a fénykorszak polihisztora == Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül (Nemzeti Könyvtár; 44.). – Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015. – p. 6–9. [7]

 

Kádár Gábor, Vági Zoltán: Hosszú évszázad: antiszemita erőszak Magyarországon 1848–1956 == Braham, Randolph L., Kovács András (szerk.): A holokauszt Magyarországon hetven év múltán : történelem és emlékezet. – Budapest : Múlt és Jövő Kiadó, 2015. – p. 76–110. [85–87; 105; 106; 107]

 

Ágai Adolf: Az antiszemitizmus == Kőbányai János (összeállította): Két évszázad magyar–zsidó költészete, I. Kivirágzás : 1840–1919. – Budapest : Múlt és Jövő, 2015. – p. 101–102.

De tévúton járt valamennyi / Csak nem, – az egyszerű nép, / Mely bölcs urak szaván, irásán / Nekivadult egy év alaltt / S a Kerepesi-utra zúdult, / Mint egy pokoli áradat. // Ezernyi ablak tört cseréppé, / A boltok öble puszta rom, / Kincsszomjasan rabolja végig / Az útat az ember-barom. / Eszláron vad tüzek lobognak, / Hajrá, tüzelni, lopni jó!... / Im, ez az antiszemitizmus, / Im, itt a definíció!

Ez a – ma már irodalomtörténeti értékű – vers 1884-ben, tehát éppen negyven évvel ezelőtt jelent meg. Akkor Tiszaeszlár izgatta a kedélyeket. Nagyon tanulságos olvasni ma is.

Egyenlőség, 1924.

 

Kiss József: Az ár ellen == Kőbányai János (összeállította): Két évszázad magyar–zsidó költészete, I. Kivirágzás : 1840–1919. – Budapest : Múlt és Jövő, 2015. – p. 128–129.

 

Menyhért Anna: Egy szabad nő : Erdős Renée regényes élete. – Budapest : General Press, 2016. – 231 p. [79]

 

Püski István, Gulay István: "Ismertem az írók körüli mágneses teret" : Püski Sándor élete hagyatékának tükrében 1. : 1929–1945. – Budapest : Püski, 2015. – 246 p. [102; 129; 140]

 

Sándor Iván: A tiszaeszlári per és 2015. – Budapest : L' Harmattan, 2015. – 237 p. + CD mell.

 

Szőts Zoltán: László Mihály életútja (1849–1932). – Bonyhád : Völgységi Múzeum, 2015. – 356 p. [233; 258; 288]

 

Kövér György: Ars poetica helyett == Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): A történész műhelye. – Kolozsvár : KOMP-PRESS : Korunk, 2015. – p. 125–132. [128–132]

 

Stipta István: Egy különös vád – adalék a tiszaeszlári per történetéhez == Horváth Zita, Sz. Halász Dorottya (szerk.): Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában – Interpretációk egy témára. – Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. – p. 128–137.

http://mek.oszk.hu/14600/14616/14616.pdf

 

Kende Tamás: Vérvádak a kelet-európai antiszemitizmus szellemtörténetében – módszertani és historiográfiai megközelítések == Horváth Zita, Sz. Halász Dorottya (szerk.): Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában – Interpretációk egy témára. – Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. – p. 203–227.

 

Szigeti Jenő: Megtűrtek az üldözöttekért – a szabadegyházi közösségek embermentő szolgálata a holokauszt idején == Horváth Zita, Sz. Halász Dorottya (szerk.): Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában – Interpretációk egy témára. – Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. – p. 310–319. [311; 317]

 

 

Zimándi Pius István: Egy év története naplójegyzetekben (1944. március 19.–1945. március 17.).  – Budapest : Magvető, 2015.  – p. 316.

                Lábjegyzet Erdélyi Józsefről.

 

Sándor Iván: "Kossuth nemes, szabad Magyarországa..." : a tiszaeszlári per és 2015 == Élet és Irodalom. – 59:7 (2015. febr. 13.). – p. 11.

 

Sándor Iván: Szembenézni a magyar történelemmel : Véri Dániel interjúja a Tiszaeszlár című drámáról és a hatvanas-hetvenes évekről == Jelenkor. – 58:6 (2015. jún.). – p. 662–667.

 

Lengyel András: Csáth Géza kamaszkori antiszemitizmusáról == Tiszatáj. – 49:6 (2015. jún.). – p. 77–91. [83–84]

 

Szécsi Noémi: Herzl: egy valóra vált utópia : A zsidó állam születése a magyar olvasó számára frissítő, külső perspektívából : Slómó Avineri: Herzl – Theodor Herzl és a zsidó állam alapítása [Recenzió] == Magyar Nemzet. – 78:137 (2015. jún. 13.). – p. 29.

 

Szécsi Noémi: Halálos hecc == Magyar Nemzet. – 78:161 (2015. júl. 11.). – p. 27.

                „Egy időben még szavazókat is talált [Istóczy Győző] rövid életű vállalkozásához, az Országos Antiszemita Párthoz, hiszen – más tényezők mellett – a kis cselédlány, Solymosi Eszter eltűnésével a zsidókat vádoló tiszaeszlári per az 1882 körül még viszonylag elszigetelt antiszemitizmus hirtelen konjunktúráját hozta el.”

 

Dr. Varjú László [Olvasói levél] == Magyar Nemzet. – 78:166 (2015. júl. 17.). – p. 17.

                „A két Tisza korát elég jól ismerem, így benne a tiszaeszlári pert, amit Szécsi Noémi is megemlít.”

 

Fiziker Róbert: Egy cselédlány halála : A tiszaeszlári per == Élet és Tudomány. – (2002. ápr. 12.). – p. 454–456., címlap, 450. [450] == uő.: Leleplezett történelem : 39 história a huszadik századból. – Budapest : L' Harmattan, 2015. – p. 83–88.

 

2016

 

Kövér György: Történelem – szociológia – társadalomtörténet : Élettörténeti reflexiók == Hidas Zoltán (szerk.): Ars sociologica : Vallomások a szociológiáról mint hivatásról. – Budapest : L' Harmattan, 2016. – p. 167–186. [184–186]

 

Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig. – Budapest : Wolters Kluwer, 2016. – 548 p. [208; 212; 213; 223–225; 254; 255]

 

Csepeli György: A meg nem gondolt gondolat : A zsidóellenességtől a népirtásig. – Budapest : Kossuth, 2016. – 254 p. [145–146]

 

Márton László: Hamis tanú : Regény. – Budapest : Kalligram, 2016. – 348 p.

 

Menyhért Anna: Egy szabad nő : Erdős Renée regényes élete. – Budapest : General Press, 2016. – 231 p. [79]

                [Eötvös Károly:] Mindent kiadnak, amit eddig írtam, és ezután írni fogok. Meg fogom írni a tiszaeszlári per történetét is.”

 

Nyerges András: A félvér bohóc meg a föld pora [Karinthy Frigyes] == Uő.: Színünk és viszályunk : Írások magyar írókról. – Pécs : Kronosz, 2016. – p. 190–194. [192]

 

Nyerges András: Az elmaszatolás iskolája [Erdélyi József] == Uő.: Színünk és viszályunk : Írások magyar írókról. – Pécs : Kronosz, 2016. – p. 260–264.

 

Nyerges András: Költő rossz ember nem lehet [Erdélyi József] == Uő.: Színünk és viszályunk : Írások magyar írókról. – Pécs : Kronosz, 2016. – p. 264–268. [264–266]

 

Nyerges András: Hatszor enyhített nemzetgyalázás [Hevesi András] == Uő.: Színünk és viszályunk : Írások magyar írókról. – Pécs : Kronosz, 2016. – p. 349–353. [353]

 

Nyerges András: A gubancos tárgyilagosság [Bálint György] == Uő.: Színünk és viszályunk : Írások magyar írókról. – Pécs : Kronosz, 2016. – p. 431–434. [433–434]

 

Poszler György: Múltban rögződött történelem? : Tiszaeszlár példázata == Kritika. – (2013. szept.–okt.). – p. 2–5. == Uő.: Zuhanás a végkifejlet felé. – Budapest : Magvető, 2016. – p. 33–??.

 

Szeredi Pál: Püski Sándor : politikai életrajz. – Pilisszentkereszt : Barangoló Kiadó, 2016. – 230 p. [41–46; 66]

 

Tompó László: Mélyszántás 2. : Irodalmunk titkai. – Budapest : Két Hollós, 2016. – 155 p. [57; 64; 123–125; 126]

                Dövényi Nagy Lajos, Erdélyi József.

 

Ungvári Tamás: Nemes Nagy Ágnes és az akasztófa == Uő.: Felperzselt ország : Sorsfordító évek emlékiratai. – Budapest : Scolar, 2016. – p. 269–284. [275]

                „...Erdélyi József, a Solymosi Eszter vére című gyalázatosan antiszemita vers szerzője.”

 

Váradi Júlia: Saul útja : A gondolattól a világhírig. – Budapest : Kossuth, 2016. – 189 p. [111]

                „[Rajk László:] Erdély Miklóssal pedig a Verzió című, a zsidóság és Magyarország kapcsolatáról szóló filmben dolgoztam együtt, amely a tiszaeszlári zsidóperről szólt nagyon furcsa, egyéni feldolgozásban. Abban a filmben látványtervezőként és szereplőként is közreműködtem.”

 

R. Kiss Kornélia: Szerencse vagy szolidaritás? : Doncsev Toso arra a kérdésre keresi a választ, hogyan menekült meg a holokauszttól Bulgária zsidósága == Magyar Nemzet. – 79:27 (2016. febr. 2.). – p. 8.

                 „Nem szeretünk beszélni róla, de Magyarországot is jellemezte a zsidóellenes közhangulat. A numerus clausus elfogadottsága vagy a tiszaeszlári per jól jelzi ezt.

Fel szokott vetődni ilyenkor, hogy milyen sokan jelentkeztek a bolgárok közül a zsidó vagyonért, de szerintem ez nem az antiszemitizmusnak, inkább a tulajdon iránti mohóságnak volt betudható, ami nagyon is jellemezte a bolgárokat.”

 

Eötvös Károly: A hiánytalan asszony : ügyvéd-világ Magyarországon : történetek, emlékezések == Új Könyvek. 53:9 (2016. ápr.). p. 120.

                „Móricz kölyök (itt nem az íróról [Jókai], hanem a tiszaeszlári per antiszemita koronatanúja, Sarf Móric haláláról van szó).”

 

Tamás Ágnes: A tiszaeszlári vérvád és a nyíregyházi per az élclapok hasábjain == Magyar Könyvszemle. – 132:2 (2016. ápr.–jún.). – p. 157–184.

 

... az irodalmat úgyis megette a fene [Recenzió] == Heti Világgazdaság. – ?:41 (2016. okt. 6.). – p. 51.

                Erdélyi József: Solymosi Eszter vére említve.

 

Veszprémy László Bernát: A tiszaeszlári tanú Amszterdamban == Szombat. – 28:10 (2016. dec.). – p. 25–26.

                Egyenlőség cikkekre hivatkozik. (1927. szept. 3., 1929. ápr. 13.)

 

Márton László: Hamis tanú [Recenzió] == Új könyvek. – 53:26 (2016. dec.). – p. 211–212. : ill.

 

Vámos Miklós: Solymosi [Recenzió] == Figyelő. – 59:49 (2016. dec. 8–14.). – p. 64–65. : ill.

                Márton László: Hamis tanú című művének recenziója.

 

2017.

 

Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per. – Budapest : Osiris, 2017. – 511 p.

A könyv 2017 novemberének végén jelent meg. (A hét könyvei == Élet és Irodalom.  62:2 (2018. jan. 12.).  p. 18. ; https://mno.hu/konyveshaz/a-zombori-ordoguzo-a-tiszazugi-meregkeverok-es-a-politikusi-palya-2436557)

 

Gluck, Mary: A láthatatlan Budapest. – Budapest : Múlt és Jövő, 2017. – 223 p. [47–49; 53–58; 65; (73); 81; 90; (98–107); 134–139; 208–209; 211; (212); 215; (221; 223)

https://drive.google.com/open?id=1ntM6-7HHQDnwuvDL0C6Ny81OhaDmB4W1

 

Király István: Napló 19561989 (Tények és Tanúk). Budapest : Magvető, 2017. 1050 p. [839; 841; 844; 848; 962]

 

Nádas Péter: Világló részletek, 1. köt. – Budapest : Jelenkor, 2017. – 611 p. [117., 121–135., 138–153., 577–582.]

 

Romsics Ignác: Magyarország története. Budapest : Kossuth, 2017. 543 p. [366]

                „1883-ban alakult egy kifejezetten antiszemita párt is, ám nagyobb befolyásra nem tudott szert tenni, és így néhány év után elsorvadt. A korszak meghatározó vezetői – mint ez az 1882-es tiszaeszlári per idején is megmutatkozott – nem az antiszemitizmus szítására, hanem a zsidóság integrálására, és a zsidó-keresztény együttélés hagyományának folytatására törekedtek.”

 

Kövér György: Az élet sokfélesége, a rajz egysége? == Vonyó József (szerk.): Személyiség és történelem : A történelmi személyiség : A történeti életrajz módszertani kérdései. – Pécs ; Budapest : Magyar Történelmi Társulat : Kronosz : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2017. – p. 25–45. [36]

                Másik esetrajzi példám bizonyos értelemben Tiszaeszlár mellékterméke.” [Répássy János plébános]

 

Simoncsics Péter: Krúdy Gyula tudományáról dokumentumregénye, A tiszaeszlári Solymosi Eszter művészete kapcsán == Múlt és Jövő. – 28:1 (2017). – p. 30–43.

 

Zelei Dávid: Tiszaeszlár [Recenzió] == Műút. – 62:1 (2017.). – p. 70–73.

                Márton László: Hamis tanú.

 

Kálmán C. György: Ormótlan groteszk [Recenzió] == Élet és Irodalom. – 61:3 (2017. jan. 20.). – p. ??.

                Az ÉS könyve januárban: Márton László: Hamis tanú.

 

Hutvágner Éva: Ex libris : Márton László: Hamis Tanú [Recenzió] == Élet és Irodalom. – 61:7 (2017. febr. 17.). – p. 19.

 

Murányi Gábor: Listaképtelenség == Heti Világgazdaság. ?:13 (2017. márc. 30.). p. 4849. 

                ...vérvádas verséről elhíresült...

 

Károlyi Csaba, Bárány Tibor, Rácz Péter, Zelei Dávid: És-kvartett Márton László Hamis tanú című regényéről == Élet és Irodalom. – 61:14 (2017. ápr. 7.). – p. 20–21.

 

Ujvárosi Emese: A gömörsidi szánkó : Nádas Péter: Világló részletek [Recenzió] == Múlt és Jövő. – 28:2 (2017). – p. 44–49. [47]

 

Kőszeghy László: Márton László: Hamis tanú [Recenzió] == Élet és Irodalom. – 61:22 (2017. jún. 2.). [48]– p. 19.

 

György Péter: Vérvád a valóságban, élőkép a skanzenben : A hátrahagyottak == Élet és Irodalom. – 61:23 (2017. jún. 9.). – p. 10.

 

Tiszatáj 2017.7-8:137-142. Szabó Gábor: Regényes históriánk : Márton László: Hamis tanú

 

Deim Réka: Elvarratlan szálak : Joods Historisch Museum, Amszterdam == Műértő. – 20:7–8 (2017. júl.–aug.). – p. 31. [31]

                A festészeti tárlat mellett

irányába.

 

Nyéki Gábor: A Rócsírd meg a többi : Márton László: Hamis Tanú [Recenzió] == Új Forrás. – ?:8 (2017). – p. 69–71.

 

Száraz Miklós György: Tiszaeszlár és korrobori – ma == Életünk. – 55:10 (2017). – p. 45–90.

 

Vilmos Eszter: A Noszty fiú esete Ölyvesinével : Márton László: Hamis Tanú [Recenzió]  == Jelenkor. – 60:11 (2017. nov.). – p. 1246–1249.

 

Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per [Recenzió] == Új könyvek. – 54:26 (2017. dec.). – p. 27–28.

 

Fábián Janka: Emma 4. kiadás. 2018.

 

Antal Alexandra: Kiss József == Estók János (főszerk.): Nemzeti évfordulóink. – Budapest : Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2018. – p. 22. [22]

Ár ellen – „a panaszkodás hangja”

 

Kerekes, Janet: A rituális gyilkosság esete ; A Tiszaeszlár utáni asszimilációs politika == Uő.: Álarcosbál a Fehér Keresztben : A zsidó asszimiláció. – Budapest : L' Harmattan : Kossuth Klub, 2018. – p. 137–150, 151–165.

 

Kövér György: A növekedés terhe. – Budapest : Osiris, 2018.

264.:

 

Katona Csaba: „Egy történésznek nem lehetnek illúziói” : [Beszélgetés Kövér Györggyel] == Czeferner Dóra, Szőts Zoltán Oszkár, Szőts-Rajkó Kinga (szerk.): Történészek története : Kutatók hivatásukról, pályájukról, eredményeikről. – Budapest : Fakultás : Újkor Alapítvány, 2018. – p. 140–149. [147–149]

 

Maróti Zsolt Viktor: „Az összeesküvés-elméleteknek megvan az az előnyük, hogy általuk érthetőnek tűnik a világ” [Beszélgetés Paksa Rudolffal] == Czeferner Dóra, Szőts Zoltán Oszkár, Szőts-Rajkó Kinga (szerk.): Történészek története : Kutatók hivatásukról, pályájukról, eredményeikről. – Budapest : Fakultás : Újkor Alapítvány, 2018. – p. 178–189. [184–185]

 

Tamás Ágnes: Politikai karikatúrák a szabadságharc után, a Nagy Háború előtt (1850–1914) == A magyar politikai karikatúra története. – Budapest : Országház Könyvkiadó, 2018. – p. 37–98. [45, 48, 83]

 

Újszászi Ilona: Krimi a jogtudóstól : A rejtélyes tiszaeszlári per == Délmagyarország. – 108:3 (2018. jan. 4.). – p. 6.

Beszélgetés Dr. Blutman Lászlóval.

 

 

Újszászi Ilona: A rejtélyes tiszaeszlári per mai üzenetei == Szeged. – 30:1 (2018. jan.). – p. 47–48.

                Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per című művének recenziója.

 

Pethő Tibor: „Azon túl őt már senki sem látta” : Új könyv Solymosi Eszterről : Tiszaeszlár a magyar eszmetörténet részeként viszonyulási ponttá vált == Magyar Nemzet. – 81:17 (2018. jan. 20–21.). – p. 26–27.

                Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per című művének recenziója.

 

Szénási Sándor: Tiszaeszlár, a bűnügy : Régi történet újraírva [Recenzió] == 168 óra. – 30:5 (2018. febr. 1.). – p. 50–52.

                Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per című művének recenziója.

 

Bánki Éva: A félelem grammatikája == http://lenolaj.hu/2018/02/18/banki-eva-a-felelem-grammatikaja/

 

Eötvös Károly balatoni utazásai == Balaton-felvidék neked. – ?:3 (2018.). – p. 20–21.

 

Szénási Sándor: Elég sok tabun ülünk : Egyszerűbb a normákat igazítani a helyzethez : [Beszélgetés Rajkó Andrea szociológussal] == 168 óra. – 30:12 (2018. márc. 22.). – p. 32–33. [33]

http://168ora.hu/itthon/eleg-sok-tabun-ulunk-egyszerubb-a-normakat-igazitani-a-helyzethez-147419

Korábban beszámoltunk Blutman László szegedi professzor könyvéről, amely a tiszaeszlári pernek – Mikszáth szavaival „az antiszemitaság rámájába helyezett” és emiatt nem jól kivehető – képét kizárólag a peranyagok segítségével kívánta megrajzolni. A kötet megjelenése után a világhálón heves és nem mindig civilizált vélemények szabták meg újra a téma kereteit. [...] Cikkünk után megszólaltak azok, akik igazolva látták, hogy tessék, mégis lehet egy zsidó a bűnös, és azok is, akik pont ettől a reakciótól féltek, ezért ők meg azt látták igazolva, hogy ilyesmiről nem kell beszélni. Ez az igazi tabu ebben a történetben?

– Nem tudom, hogy milyen világnézetűek szólaltak meg, de ha nyitunk egy picit ezen a szűk keresztmetszeten, akkor egy stabilan működő társadalmi adok-kapok játszmával találkozhatunk ebben az esetben is. Ezeket a játszmákat alapvetően a szélsőséges indulatok, tabuk esetében a tehetetlenségből fakadó harag és a kiszolgáltatottságból származó félelem generálják.

 

Bihari Péter: Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per [Recenzió] == Élet és Irodalom. – 62:20 (2018. máj. 18.). – p. 19.

 

Antal Tamás: Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per című könyvéről [Recenzió] == Jogtudományi Közlöny. – 73:10 (2018. okt.). – p. 444–447.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet