MENÜ

A tiszaeszlári per : bibliográfia

...
 
 

1582. RICZU Zoltán: Zsidó épületek és emlékek Nyíregyházán. Nyíregyháza, A Jósa András Múzeum kiadványai 34. kötet. [37-39]

http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SZSZ_Jamk_34_Zsidoepuletek/?pg=38&layout=s

---

A "tiszaeszlári asszony": Szakolczai Julcsa (19 éves).

---

Korek József: Emlékeimből (Szabolcs-Szatmár megye, 1975) (Jegyzetekkel ellátta Németh Péter) == A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve, 48. – Nyíregyháza, 2006. – p. 481–487. [481]

http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SZSZ_Jame_48/?pg=482&layout=s

                Nyárádi Mihályról Korek József: „Többször "gyónt" nekem. Például azt is, hogy a múzeumban őrzik a "tiszaeszlári per" igazi dokumentumait, a Solymosi Eszter ereklyéket [Lábjegyzet], s nem tudja, mitévő legyen vele, mert zaklatják miatta. Javasoltam, hagyja ott, ahol most is vannak, van itt úgyis olyan zsúfoltság, amilyet nem is láttam sehol máshol.”

Lábjegyzetben: „Nyárády Mihály (1889–1980) a "Tisza-Eszlár" c. kőnyomatos újságra gondolhatott, amely gyorsírásos feljegyzések alapján már másnap közreadta a per során az előző napon elhangzottakat. Az újság egy példányát valóban a múzeum őrzi. A Solymosi-relikviáknak semmiféle nyoma nincs. Miska bácsi – akivel egy évig egy szobában dolgoztam – erről nekem sohase beszélt.”

---

Ebben a lábjegyzetben a lényeges információ: Németh Péter egy évig egy szobában dolgozott Nyárády Mihállyal, aki neki nem "gyónt" a tiszaeszlári perrel kapcsolatban.

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

Asztali nézet